facebook

rss

twiter

anasayfa

Anasayfa

hakkymyzda

Hakkımızda

bazalt tasy

Bazalt Taşı

kum ve cakyl

Kum ve Çakıl

Galeri

Galerimiz

iletisim

İletişim

bazaltta?y

kumVEçakyl

BAZALT TAŞI: Volkanik kökenli olan Bazalt kayaçları renk, doku ve sertlik açısından uygun olan bazı türlerinden küp taşı, parke taşı, döşeme taşı, kaplama taşı,bordür taşı,oluk taşı,adım taşı ve harpuşta taşı yapılarda değişik amaçlı olarak mimari tasarımlarda ve tarihi yapılarda kullanılmaktadır. Su emmeyen, suda dağılmayan özelliği, sıkı dokulu siyah ve füme renkli olmasının yanı sıra kırıldığında ve disk kesicilerle kesildiğinde düzgün yüzey veren bazalt taşları, aranan özellikleridir. Bazalt Bazalt üretimi yönünden son yıllarda büyük artış göstermiştir.
Dünyadaki teknolojik ve bilimsel gelişmeye paralel olarak insanoğlunun hayat ve yaşam anlayışı da değişmiş ve değişmeye devam etmektedir. Bu gelişmeler insanoğlunu çevre bilinciyle birlikte, daha sakin ve doğal ortamlarda yaşama arzusuna ve özlemine yönlendirmektedir.
Bazalt taşı : İnce taneli, yoğun, sert, dayanıklı ve koyu renkli (siyah) bir magmatik kayaç olanbazalt Bazalt gabro grubunun volkanik türüdür. Homejen yapısı nedeniyle düzgün kırılma yüzeyleri vermesi açısından yapıtaşları konusunda özellikle yaya ve yolların döşenmesinde Bazalt küp taşı,Bazalt plak,Bazalt bordür,Bazalt oluk taşı ve Bazalt bordür taşı olarak üretimi açısından aranan bir kayaçtır. En önemli özelliklerinden biri arazide altıgen prizmalar şeklinde ve sütunlar halinde meydana gelmiş olmasıdır.

KUM :kum kompozisyon yerel kaya kaynakları ve şartlarına bağlı olarak çok değişkendir. tropikal ve subtropikal kıyı ayarlarında bulunan parlak beyaz kum ve kireçtaşı aşınmış vardır.. Arkoz bir kum veya kumtaşı önemli feldispat içeriği, ayrışma ve erozyon (genellikle yakınlardaki) granitik kaya kütlesi ile elde edilir. Bazı kum manyetit, klorit, glokonit veya alçı içerir. Kumları manyetit zengin olarak volkanik bazalt ve obsidiyen elde kumları olan, siyah renkli, koyu vardır. yüksek olivin içeren bazalt (lav) türetilen kumları gibi Klorit-glokonit taşıyan kumları, genellikle yeşil renkli vardır. Birçok kumları, özellikle de derin bir sarı renk veren kum kuvars kristallerinin içinde demir safsızlıkları var, Güney Avrupa'da yaygın olarak bulundu. bazı alanlarda Kum mevduat granatların ve bazı küçük taşlar gibi diğer dirençli mineraller içerir.

ÇAKIL :Büyük çakıl mevduat bir sonucu olarak oluşan ortak bir jeolojik özelliği, hava şartlarına ve kayaçların erozyonu . Nehirler ve dalgalar eylem büyük birikimleri çakıl yığmak için eğilimindedir. Bu bazen konglomera , tortul kaya içine sıkıştırılmış ve beton olma denilen çakıl yol açabilir . Doğal çakıl yatakları insan amaçlar için yetersiz olduğu durumlarda, çakıl genellikle kumtaşı, kireçtaşı, bazalt gibi sert giyen kayalar, taş ocakçılığı ve ezme tarafından üretilmektedir. Ocaklar çakıl çıkarılan taş ocakları olarak bilinmektedir. Güney İngiltere'de yaygın sırasında bölgede çakıl birikimi nedeniyle özellikle yüksek konsantrasyonlarda sahip

Bazalt Taşı                                                Kum ve Çakıl

* Bazalt Cilalı Plak

* Bazalt Plaka

* Bazalt Bordur

* Bazalt Küp

* Bazalt Oluk

* Bazalt Duvar Taşı

* Kum

* Elekli Kum

* Mil Kum

* Çakıl
 

markatescil 2011 www.baysanmadencilik.com  Bütün hakları saklıdır.

info@baysanmadencilik.com

www.webtassarim.com